zwembad terrassen Opties
Een voorgeschreven breedte aangaande een kaderprofielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd in functie met de voorziene filmmontage, zodanig het tussen de binnenafwerking met de dagkanten en de scharnieren overal een speling over gering 10 mm gegarandeerd blijft wegens afregeling. De profilering en sectie betreffende opengaande vleugels realiseren minimum een dubbele aanslag en bestaan voorzien van een aparte aanslag en middendichting uit hoogwaardig kunststof conform NBN B Enkel dichtingen vermeld in een technische goedkeuring mogen aangewend geraken. Zij geraken in volledige lengtes in een profielgroeven geklemd en aan de hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd ofwel gelast. Ze dienen te makkelijk vervangbaar zijn. Al die ingewerkt hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag dien instelbaar en vervangbaar zijn. De montage gebeurt volgens een specificaties met een beslagleverancier (vereiste opdek- of overslagwaarden, staat van sluitplaten ten opzichte aangaande sluitnokken, bevestigingsschroeven, ). Samengestelde ramen bestaande uit enkele elementen worden voorzien over een nodige koppelprofielen. De elementen moeten continue ons afdoend hoge stijfheid bezitten waardoor dit reeks bevestigingen beperkt kan blijven. Bijzondere toewijding gaat geraken besteed aan de afdichting betreffende een onderlinge verbindingen tussen een profielen. Vaste holle tussendwarsregels behoren te mogen geraken afgewaterd. Om een afzetting betreffende aflopend water van hogere tot lagere segmenten te vermijden, worden daar waar benodigd aparte druiplijsten voorzien. Bouwtechnisch Bestek STERKERK 13

Zie buitenschrijnwerk - borderel profielsysteem aluminium/draai-kipramen PM meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte over al die draairamen, zonder onderscheid in type. De afmetingen worden bepaald met een hand van de dagopeningen. aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Materiaal Bewegingsrichtingen en indelingen betreffende opendraaiende ramen overeenkomstig gevel- en/of ramenplannen. Specificaties Hang- en sluitwerk: Enig opendraaiende ramen betreffende vleugelhoogte < 70 cm zijn voorzien met éénpunts-zijvergrendeling; vleugelhoogtes > 70 cm betreffende ons meerpuntsvergrendeling; vleugelhoogtes > 120 cm van een 3-een middensluiting; vleugelbreedtes > 110 cm betreffende ons bijkomende vergrendeling in een boven- en onderregel. Dubbel opendraaiende ramen zijn voorzien van een middenvergrendeling, waarbij één vleugel kan zijn voorzien met twee ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel welke wanneer tweede opendraait is voorzien over ons kantschuif ook boven- mits onderaan. Draai-en kipramen betreffende vleugelhoogte of -breedte > 120 cm bestaan te voorzien betreffende een bijkomend sluitpunt in de tussen- en bovenregel ofwel aan allebei de zijkanten, van 180 cm aldoor 2 bijkomende sluitpunten in een onder- en bovenregel of aan allebei de zijkanten. Vanaf een vleugelbreedte met 140 cm is een bijkomende schaar voorzien om de stabiliteit met dit raam te garanderen. Het kipbeslag is standaard voorzien over een anti-foutbediening en nastelbaar d.m.v. regelschroeven, welke toelaten zowel een Bouwtechnisch Bestek STERKERK 15

11 achterzijde gang Afmetingen (b*h) x 2514 Kenmerken Vast hoekraam gekoppeld op D zijdig (excl onderregel) voorzien over genoeg profiel met 65mm (of integraal dikker profiel) Hoek drinkglas op glas volgens voorschriften betreffende een fabrikant voorzien betreffende een WBP 15mm luchtdichte omkadering & luchtdichte inpleisterbare folie onderaan 100mm buiten snelbouw (varieert meermaals afhankelijk over isolatiedikte na te meten op de werf) Schrijnwerk bries & waterdicht ingepakt met watergeleidende aansluitkleefband dubbele verbeterde beglazing type 4 tweezijdig gelaagd buitenschrijnwerk borderel R1.01 FH st Plaatsing voorzijde klasloklaal 4 Afmetingen (b*h) 2309 x 2384 Kenmerken Vast raam 3-zijdig (excl onderregel) voorzien aangaande genoeg profiel van 65mm (ofwel integraal dikker profiel) voorzien aangaande ons WBP 15mm luchtdichte omkadering & luchtdichte inpleisterbare folie onderaan 100mm buiten snelbouw (varieert almaar afhankelijk met isolatiedikte na te meten op de werf) Schrijnwerk wind & waterdicht ingepakt betreffende watergeleidende aansluitkleefband dubbele verbeterde beglazing type 3 eenzijdig gelaagd (binnenzijde) buitenschrijnwerk borderel R1.

Een slotkast kan zijn uitgerust betreffende gaten waarlangs het veiligheidsbeslag ofwel veiligheidsrozet kan bevestigd worden. Ieder slot geraken minimaal drie of per gelijksluitende cilinderset gering 6 sleutels afgeleverd betreffende eigendomsbewijs en certificaat wegens dit bijmaken van sleutels. Zij behoren te met ons aangetekende zending regelrecht over de fabrikant naar de bouwheer opgestuurd geraken. In samenspraak betreffende dit Bestuur horen te ze voor meergezinswoningen behoren in ons sleutelplan. Een sloten geraken tot een voorlopige oplevering voorzien aangaande voorlopige werfcilinders, op initiatief en verantwoordelijkheid betreffende een aannemer. Daar is één sleutel ter beschikking gesteld aan de ontwerper en één sleutel juiste Bestuur. Uitvoering Een uitsteek met een cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, teneinde afbreken met dit slot te verhinderen. Als de uitsteek meer bedraagt moet aldoor een veiligheidsrozet betreffende doorverbinding aangebracht worden. Alle bevestigingen en koppelingen horen te tegen afboren beveiligd zijn. Keuring Na plaatsing dienen te de sloten moeiteloos en buiten enig hinder werken. Dit dagslot moet zonder enige hinder in een sluiter blijven zonder gebruik te vervaardigen betreffende de kruk. In gesloten situatie mag er geen speling bestrijden op een dagschoot hang- en sluitwerk sloten/manueel PM aard betreffende de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de verkoopprijs aangaande dit buitenschrijnwerk. Materiaal Specificaties Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gebichromateerd staal over minimum 2 mm dikte; inox voorplaat betreffende dikte aangaande minimum 3 mm (ofwel 2 mm wegens opdekdeuren). Bouwtechnisch Bestek STERKERK 19

We verkopen ook geïmpregneerd vuren schuttingplanken en geïmpregneerd grenen schuttinghout. Een robuust uiterlijk kan u dan ook gebruik vervaardigen van de geïmpregneerde houten schaaldelen. U dan ook kunt ook kiezen voor een prefab schutting.

Om u zo echt mogelijk met dienst te bestaan, adviseren we u dan ook teneinde nader te kunnen op de Belgische website.

De vouwsteiger kan zijn ons bouwstellage welke gebruikt kan worden wegens ook een grote mits een kleinere klussen. In onze collectie vind je vouwsteigers terug met verschillende werkhoogten en breedtes. Omdat het onderste gedeelte met ons vouwsteiger inklapbaar is, kan zijn het klimmateriaal zowel binnen wanneer buiten gemakkelijk te benutten en neemt dit middel gering ruimte in betreffende transporteren.

Overleg met uw buren om op een regenachtige dag tezamen een schutting proper te produceren met allebei de zijden met een hogedrukspuit.  Behandeling nauwelijks chemicalien.

Wij uitproberen in een tussentijd zo snel mogelijk te reageren op uw websites (met)-belangstelling. Vanwege showtuin bezoeken gaarne een momentje bellen voor een afspraakje, bedankt wegens de begrip! Betreffende vriendelijke groet, Tuinhout Centrum Sluiten

8 afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de buitenzijde (watergeleidende aansluitkleefband) en een luchtdichte afwerking aan de binnenzijde (WBP). Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed met een luchtdichte aansluiting tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, een gevelisolatie en een binnenafwerking. Een afwerking voorbij de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, ) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper aangaande de isolatie en luchtdichte aansluitingen: Er wordt ons WBP met 15mm voorzien rondomrond dit schrijnwerkgeheel. Al die naden en hoeken betreffende die WBP geraken afgedicht betreffende de nodige kit/tape Er wordt een inpleisterbare luchtdichtaansluitstrook voorzien op de binnenzijde aangaande de WBP om het totaal luchtdicht te kunnen inpleisteren buitenschrijnwerk montage/ buitengevelisolatiesysteem en dorpel PM Doorgaans PLAATSING EN BEVESTIGING Dit raamkader is na dit binnenspouwblad en een arduinplant werden geplaatst gemonteerd. De schrijnwerkgehelen komen buiten ten opzichte aangaande het binnenspouwblad en worden waterdicht afgeschermd met de zelfklevende aansluitkleefband. De aannemer schrijnwerk overlegt tijdig betreffende een ontwerper en aannemer ruwbouw om een nodige maatregelingen te nemen teneinde het uitgetekende gevelbeeld met een modulering aangaande een betegelin te respecteren. Dit reeks bevestigingspunten wegens de verticale stijlen en een boven- en onderregels betreffende het vast kader voldoet summier met de voorschriften over de technische goedkeuring. In alle andere gevallen geraken gering voorzien: in de hoogte: tenminste 2 op ongeveer 20 cm afstand aangaande elke hoek, ter hoogte betreffende de scharnieren en nader betreffende maximale tussenafstanden met respectievelijk: 100 cm wegens houten ramen, 75 cm vanwege metalen bekijk hier ramen en 60 cm wegens PVC-ramen. in een breedte: minimum één bevestiging ieder 5 m breedte en minimum ons bevestiging ter hoogte met iedere tussenstijl en op een posten welke dit meeste belast geraken.

Bekijk ons lijst aangaande geschikte klimplanten voor een pergola. Verlangen is jouw zelf met de slag? Ons pergola kun je verder zelf maken, bekijk het stappenplan.

Voltage: instelbaar op 12 ofwel 24 Volt Spanningsfunctie: instelbaar ofwel dit slot spanningsloos is ontgrendeld of vergrendeld. Veiligheidscilinder: europrofiel 17 mm in overeenstemming met NBN EN 1303, voorzien aangaande inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Veiligheidsrozet: aangepast met type deurkruk, met minimum een paar bevestigingspunten verankerd met een binnenzijde betreffende schroeven diameter min. M5 of M6. Keurmerk cilinders: SKG** of Duitse ES 2 label (standaard) Dit slot bezit ons paniekfunctie waarbij de bediening aangaande de kruk of de paniekbaar aan de binnenzijde, de nachtschoot intrekt en de dubbelwerkende dagschoot vrijlaat. Schuifdeursloten worden voorzien over ons wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot. Zie buitenschrijnwerk - borderel in hang- en sluitwerk - deurdrangers PM Meestal Een classificatie over een bedieningskrachten beantwoordt met NBN EN Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden. Zij zijn CE-gekeurd en aangepast aan de meerdere belastingen gesteld aan de deuren in functie aangaande de categorie en type aangaande de deuren, de massa over een deurvleugels welke een deurgehelen samenstellen en een deurbreedte. Vanwege hoge of zware deuren, winderige of tochtige condities dien men drangers met ons vollere kracht voorzien. Bouwtechnisch Bestek STERKERK 20

Betreffende een Inducon beweegbare zwembadvloer vormt u van de bad het ene moment ons betrouwbaar pierebad vanwege de kleintjes, dit overige moment ons volwaardig zonne- en vrijetijdsbad voor volwassenen. Een positie aangaande een Inducon vloer kan zijn volautomatisch instelbaar, ook horizontaal zodra aflopend. In bestaan hoogste stand maakt een Inducon vloer met uw zwembad ons degelijk terras, dat onder andere ingeval dans-, fitness- of partyvloer kan dienen.

Een kleur aangaande SafeGrip® kan zijn gewoon gesproken grijs, opdat die voor droge hardhouten vlonderplanken bijna ook niet herkenbaar is en bij vochtige hardhouten vlonderplanken overduidelijk zichtbaar is. Bekijk op deze plaats meer aan SafeGrip®.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *